Een kantonrechtersformule voor ambtenaren

Share Button

11. maart 2013 by Paul van Lange
Categories: Juridisch | reacties

Over mediation

Ook al worden meer en meer problemen met mediation opgelost, toch is mediation nog een beetje onbekend in Nederland. Of eigenlijk bestaan er gewoon best veel misverstanden over. Bijvoorbeeld dat mediation uitsluitend gebruikt wordt bij echtscheidingen of familieproblemen. Dus het kan geen kwaad om ook op deze website nog eens uit te leggen wat mediation is en waarvoor je het kunt gebruiken.

Eigenlijk is mediation al zo oud als de weg naar Rome. Wie heeft er als kind niet meegemaakt dat moeders/meester/juf/vader hielp bij het oplossen van een ruzie tussen twee kinderen? Dat gebeurde vroeger, heel vroeger en zolang mensen samenleven. En niet alleen geschillen van kinderen werden op die manier opgelost. Ook die van volwassenen.

Zo bekeken is mediation eigenlijk heel eenvoudig. Een derde (moeder/meester/juf/vader) helpt bij het oplossen van een probleem (de ruzie/het geschil). Dat is de basis van alle mediations.

Zo komt het natuurlijk wel erg kinderlijk over. En dat is niet zo. Vaak komen bij mediations heftige emoties en dus heftige conflicten aan bod. Maar zo is het als mensen samenleven, op het werk, als vrijwilliger, contractpartij of echtgenoot.

Mensen die kiezen voor een mediation willen natuurlijk wel het gevoel hebben dat zij eerlijk behandeld worden. Bovendien heeft het natuurlijk weinig zin om aan tafel te gaan zitten als een van beide partijen helemaal geen oplossing wil voor het probleem. Vandaar dat je een aantal basisvoorwaarden voor mediation kunt noemen.

De eerste daarvan is dat de mediator neutraal is. De mediator heeft geen oordeel over het geschil en geeft geen van de partijen aan tafel “gelijk”. Door de neutraliteit van de mediator kunnen alle partijen zich eerlijk behandeld voelen.

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat partijen vrijwillig aan tafel zitten, maar dat vrijwillig natuurlijk niet “vrijblijvend” betekent. Dit wil zeggen dat de mensen die aan tafel zitten natuurlijk op ieder moment mogen stoppen met mediation (je hoeft niet in gesprek te blijven), maar zolang ze aan tafel zitten wel moeten streven naar een oplossing voor het probleem.

De laatste echt belangrijke voorwaarde voor een geslaagde mediation is vertrouwelijkheid. De mensen die aan tafel zitten moeten vrijuit kunnen spreken om iedere emotie te kunnen uiten en iedere mogelijke oplossing op tafel te kunnen leggen. Daarbij helpt het als dat wordt besproken tussen de vier muren blijft waar het wordt besproken en niet later nog eens voor de voeten van de andere partij kan worden geworpen.

Wat tenslotte vaak helpt bij een mediation, maar daar niet essentieel voor is, is dat sprake is van een vorm van “samenleven”. Daarmee bedoel ik dat mediation heel goed werkt bij menselijke geschillen, waarbij de partijen die ruzie hebben elkaar in meer of mindere mate goed kennen. Dat kunnen dus contractpartijen zijn, die al jaren zaken met elkaar doen, collega’s, werkgevers en werknemers, buren en, inderdaad, echtelieden.

Op deze website komen voorbeelden van mediations te staan, maar ook meer informatie over de werkwijze van mediators.

Share Button

11. maart 2013 by Paul van Lange
Categories: Mediation | reacties